Kurskalender

Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB 2020-09-02 Göteborg, göteborg Svenska 15 platser
Boka plats Föreståndare brandfarlig vara - Onlineutbildning
DGM Sverige AB 2020-09-03 Svenska 10 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB 2020-09-07 Arlandastad Svenska 12 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-09-10 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-09-11 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB 2020-09-14 Arlandastad Svenska 13 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, radioactive material
DGM Sverige AB 2020-09-18 Arlandastad Svenska 13 platser
Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB 2020-09-23 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB 2020-10-05 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-10-08 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-10-09 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB 2020-10-12 Göteborg, göteborg Svenska 10 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, radioactive material
DGM Sverige AB 2020-10-16 Göteborg, göteborg Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB 2020-10-21 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB 2020-10-27 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB 2020-11-02 Arlandastad Svenska 13 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-11-05 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-11-06 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Farligt gods på väg
DGM Sverige AB 2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Lärare
DGM Sverige AB 2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Säkerhetsrådgivare
DGM Sverige AB 2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB 2020-11-09 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB 2020-11-17 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Föreståndare brandfarlig vara - Onlineutbildning
DGM Sverige AB 2020-11-19 Svenska 10 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB 2020-11-30 Göteborg, göteborg Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB 2020-12-02 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-12-03 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB 2020-12-04 Göteborg, göteborg Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB 2020-12-07 Göteborg, göteborg Svenska 14 platser
Boka plats ADR – Förare klass 1 (explosiva ämnen och föremål)
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats ADR – Förare klass 7 (radioaktiva ämnen)
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Biologiska ämnen, kat B (UN3373) - Onlineutbildning
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Dry Ice UN1845 & Biologiska ämnen, kat B (UN3373)- Online
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Dry Ice UN 1845 (Torris) - Onlineutbildning
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats IBC kontrollant
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats IMDG farligt gods till sjöss (web + 1 dag)
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats RID - Farligt gods på järnväg
DGM Sverige AB Ta kontakt Svenska Lediga platser


Powered by