Kurskalender

Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-06-04 Arlandastad Svenska 10 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-06-05 Arlandastad Svenska 8 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB2020-06-08 Arlandastad Svenska 10 platser
Boka plats IBC kontrollant
DGM Sverige AB2020-06-15 Arlandastad Svenska 7 platser
Boka plats IMDG farligt gods till sjöss (web + 1 dag)
DGM Sverige AB2020-06-23 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB2020-09-02 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB2020-09-07 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-09-10 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-09-11 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB2020-09-14 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, radioactive material
DGM Sverige AB2020-09-18 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB2020-09-23 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB2020-10-05 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-10-08 Mölndal Svenska 14 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-10-09 Mölndal Svenska 14 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB2020-10-12 Mölndal Svenska 12 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, radioactive material
DGM Sverige AB2020-10-16 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB2020-10-21 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats Väg/Sjö - Farligt gods i multimodala transporter
DGM Sverige AB2020-10-27 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB2020-11-02 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-11-05 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-11-06 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Farligt gods på väg
DGM Sverige AB2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Lärare
DGM Sverige AB2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats ADR - Säkerhetsrådgivare
DGM Sverige AB2020-11-09 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB2020-11-09 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB2020-11-17 Malmö, Skåne län Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Recurrent
DGM Sverige AB2020-11-30 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats IMDG - Farligt gods till sjöss
DGM Sverige AB2020-12-02 Arlandastad Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 1 (alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-12-03 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats Litiumbatterier steg 2 (påbyggnadsutbildning för alla transportslag)
DGM Sverige AB2020-12-04 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats Flyg - IATA-DGR, Initial
DGM Sverige AB2020-12-07 Mölndal Svenska 15 platser
Boka plats ADR – Förare klass 1 (explosiva ämnen och föremål)
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats ADR – Förare klass 7 (radioaktiva ämnen)
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Biologiska ämnen, kat B (UN3373) - Onlineutbildning
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Dry Ice UN1845 & Biologiska ämnen, kat B (UN3373)- Online
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats Dry Ice UN 1845 (Torris) - Onlineutbildning
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser
Boka plats RID - Farligt gods på järnväg
DGM Sverige ABTa kontakt Svenska Lediga platser


Powered by