El-säkerhet

EBR Kabelförläggning i mark, KJ41:15

1 dag 3 500 SEK
Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning Läs mer

Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete

1 dag 4 900 SEK
Du behöver inte vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare men du behöver ha kännedom om gällande regler. Läs mer

ESA Industri och Installation

1 dag 3 500 SEK
ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 5011... Läs mer

ESA Röj

1 dag 3 500 SEK
ESA Röj ger dig kunskapen om att förebygga elfara vid underhållsröjning och besiktningargenom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvi... Läs mer

ESA Vattenvägar

1 dag 4 500 SEK
Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggni... Läs mer

ESA14 , Fackkunnig

8 timmar 2 395 SEK
ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utb... Läs mer

ESA14 , Instruerad person :17

1 dag 1 995 SEK
ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Läs merPowered by