El-säkerhet

EBR Kabelförläggning i mark, KJ41:15

1 dag 3 500 SEK
Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning Läs mer

Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete

1 dag 4 900 SEK
Du behöver inte vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare men du behöver ha kännedom om gällande regler. Läs mer

ESA , Instruerad person

1 dag 2 450 SEK
ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Läs mer

ESA 19 , Fackkunnig, repetition

8 timmar 3 050 SEK
ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbild... Läs mer

ESA Industri och Installation

1 dag 3 500 SEK
ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 5011... Läs mer

ESA Röj

1 dag 3 500 SEK
ESA Röj ger dig kunskapen om att förebygga elfara vid underhållsröjning och besiktningargenom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvi... Läs mer

ESA Vattenvägar

1 dag 4 500 SEK
Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggni... Läs mer

Kontroll före idrifttagning

8 timmar 3 100 SEK
Vet du hur du kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt? Hos oss får du kompetens att säkra att anläggningen inte är farlig och att den fungerar so... Läs mer

Skötsel av elanläggningar

8 timmar 2 300 SEK
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de... Läs merPowered by