Yrkeskompetensbevis

YKB-Fortbildning Delkurs 1, Effektiv körning

Annelund-Backen Norrbottens län 9 timmar 1 000 SEK
Mål: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomisk perspektiv. Utbildningens längd: 1 Dag Läs mer

YKB-Fortbildning Delkurs 3, Kör & Vilotider

Annelund-Backen Norrbottens län 9 timmar 1 000 SEK
Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn Läs mer

YKB-Fortbildning Delkurs 4 , Din Hälsa

Annelund-Backen 9 timmar 1 000 SEK
Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. Läs mer

YKB-Fortbildning Delkurs 5 , Trafiksäkerhet

Annelund-Backen 9 timmar 1 000 SEK
Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor, och även kunna bedöma krissituationer Läs mer

YKB-Fortbildning, Delkurs 2 , Godshantering

Annelund-Backen Norrbottens län 9 timmar 1 000 SEK
Vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt nyttjande av fordonet. Läs merPowered by