ADR - Farligt gods på väg

ADR 1.3

4 timmar 1 200 SEK
Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, ... Läs mer

ADR-Klass 1 , Grundutbildning

1 dag 1 200 SEK
Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar explosiva ämnen. Läs mer

ADR-Klass 1, Repetitionsutbildning

1 dag 1 200 SEK
Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar explosiva ämnen. Läs mer

ADR-Klass 7, Grundutbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar radioaktiva ämnen Läs mer

ADR-Klass 7, Repetitionsutbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar explosiva ämnen. Läs mer

ADR-Styckegods , Grundutbildning

Norrbottens län 3 dagar 3 600 SEK
Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”.  För expl... Läs mer

ADR-Styckegods, Repetitionsutbildning

12 timmar 2 500 SEK
Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”.  För expl... Läs mer

ADR-Tank , Grundutbildning

Norrbottens län 2 dagar 1 800 SEK
Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar flytande ämnen i tank. Läs mer

ADR-Tank, Repetitionsutbildning

8 timmar 1 800 SEK
Denna utbildning riktar sig till dig som transporterar flytande ämnen i tank Läs merPowered by